Referat generalforsamling 2016

Referat generalforsamling 2016

Generalforsamling i Rytmisk Musikforening torsdag den 3. marts 2016

 

DELTAGERE:

Lasse Peters, Louise Jensen, Pete Halager Clausen, Jørgen Kryel, Andreas Ramsgaard, Niels Nygaard, Carsten Frost, Ole Andreasen, Jacob Dam, Lone Morratz, Brian Dam, Benjamin Lind, Michael Hansen, Britt Tvede, Jette Eriksen, Jesper Guldhammer, Øivind Høstmark, Jacob Dahl, Lars Pløkken Jacobsen, Diddi Struve Hansen, Gitte Silkjær, Ole Dyrlund, Martha Simonsen, Helle Pedersen, Joan Wickberg, Michaela Holt, Martin Manø, Mathilde Foldager, Anders Bager,  Brian Moos Lindberg, Chris Anderson, Lisbeth Havndrup Nielsen og Nicolaj Foldager. 

 

I alt 33 deltagere, hvoraf 33 er stemmeberettigede.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Indkomne forslag

9. Debat om foreningens fremtidige virke

10. Evt.

 

1. Valg af dirigent

Lasse Peters er valgt til dirigent

 

2. Valg af referent

Lone Morratz er valgt til referent

 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

Bestyrelsen beretning er godkendt

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

Henstilling til den nye bestyrelse: Overveje om der kan opnås en bedre rente på indestående egenkapital.

Regnskabet er godkendt. Året har givet et underskud på -28.414

 

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår

Forslag 100 kr er vedtaget

Forslag 150 kr

Forslag 97,5 kr

Forslag 75 kr

 

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

 

Bestyrelse

            Genopstiller:

                        Jacob Dam, Nicolaj Foldager, Lone Morratz

            Stiller op:

                        Øivind Høstmark, Lisbeth Havndrup Nielsen

Da der kun er fem kandidater der stiller op, frafalder valget.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Lone Morratz (formand), Øivind Høstmark (næstformand), Nicolaj Foldager (kasserer), Jacob Dam og Lisbeth Havndrup Nielsen (menige medlemmer)

 

Suppleanter

            Stiller op:

                        Mette Skov, Helle Pedersen

Da der kun er to kandidater der stiller op, frafalder valget.

 

7. Valg af 2 revisorer

            Genopstiller:

Carsten Frost og Ole Andreasen

Da der kun er to kandidater der stiller op, frafalder valget.

 

8. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

 

9. Debat om foreningens fremtidige virke

 

Foreningens lokaler:

Der er forslag om at finde nye, billigere lokaler i fremtiden.

Jette fortæller, at der tidligere har været kigget på det, men det var svært at finde lokaler og en lokation, som kunne opfylde foreningens behov.

Evt. nye lokaler skal gerne ligge i Aarhus C, så det er muligt, at komme med offentlig trafik.

Jacob Dahl nævner, at da vi i sin tid flyttede til lokalerne på Nørre Allé, var de set som midlertidige lokaler.

Brian Dam er enig med Jette. Han mener desuden ikke det behøver, at være i stue etagen, men hvis der tænkes 1. eller 2. Sal, så skal vi være sikker på, at der er adgang til en elevator. Brian vil gerne tilbyde sin hjælp til at finde nye lokaler.

Lasse har tidligere været i et udvalg, hvor de kiggede på nye lokaler. Dengang var der en del, som kom dumpende ind, når de så, at der var lys i foreningen, derfor blev de i lokalerne på Nørre Allé. Men dette mener han ikke er gældende på nuværende tidspunkt. Han er desuden enig med Jette i at lokalerne skal ligge centralt i byen.

Øivind foreslår et åbent møde, hvor vi kigger, på de behov vi har, og søger med lys og lygte efter hvilke muligheder der er.

Brian Moos kan huske, at argumentet for at vælge de nuværende lokaler, var overboen, som var en læge. Dette gjorde, at vi ikke forstyrrede naboer ved festlige lejligheder. Dette er en overvejelse, vi skal tage med os i forhold til nye lokaler.

Jette mener, at det bliver et problem at holde julefrokost, his vi flytter i mindre lokaler. Da lokalerne er eget af Aarhus Kommune, kan vi evt. henvende os til dem, for at høre, om de kan finde noget nyt.

Mathilde er glad for den opbakning, der er til nye lokaler. Dertil har hun tiltro til, at den nye bestyrelse kan finde en løsning. Hun tror det bliver et meget langt møde, hvis det er et åbent møde.

Lasse tænker, at det kunne være en idé med et lille kontor med evt. bar, og så bruge penge på Kølhøjhus eller eks. Julsøgaarden

Lone vil bare nævne at bestyrelsen har tænkt, at det var en idé at leje lokaler til fester, eks. er det billigt på kollegier.

Nicolaj Foldager er også glad for opbakningen. Han har været i kontakt med kommunen, men for at modtage støtte, skal man være under ”sport og fritid”, plus der eksistere nogle administrative regler ift. medlemmer under 25. Desuden skal vi evt. dele med andre foreninger. Der er mange udfordringer og krav, hvis man vil gå den kommunale vej.

Gitte tror vi skyder os selv i foden ved at finde et mindre lokale, da det er en del af foreningen. Foreningsåbninger er det, der er med til at skabe ånden i RMF. Desuden syntes hun, der er en del spildplads ang. lokalernes kvadratmeter.

Andreas er enig med Gitte ift. et lille kontor. Han tror, det vil være træls, at vi ikke kan lave de ting vi gerne vil i foreningen. Han vil gerne, at der sættes eks. tre scenarier op ift. hvad vi vil spare ved at flytte og leje lokaler til større fester.

Nicolaj Foldager har tidligere på Søren Frichs vej fundet lokaler af samme størrelse til cirka 70.000 kr billigere.

Jetteforstod det som, at det var en vindfang, RMF skulle ud at finde. Hun mener, at vi skal holde ved, at vi er en forening.

Ole Andreasen nævner, at det jo ikke er noget, der sker i morgen, men tænker, at det er godt at overveje nu, end når vi lige pludselig er tvunget til det.

 

 

10. Evt.

 

Foodfestival

Vi havde en god festival. De der var med sidste år, har sagt net tak til at være med i år 2016, derfor leder Foodfestivalen efter en ny samarbejdspartner til catering.

RMF kan ikke tage hele læsset, men Øivind har foreslået at RMF stiller med 2 ansvarlige til morgenmad og frokost, og så stiller fuldt mandskab til aftensmad, hvor der også vil forberedes mad til dagen efter. Dertil skal Foodfestivalen selv stille frivillige.

Øivind lægger den ud til medlemmer til at tænke over. Vi skal melde tilbage efter 14 dage, om vi vil tage den.

Gitte nævner jf. bestyrelsen beretning ift. Udlændinge, om vi har tænkt i noget inklusion.

Frost siger, at det er overskueligt arbejde, som mange vil kunne hjælpe med.

Lasse giver Frost ret. Han har været på en produktion, hvor de som stod i catering, mest var stagehands, men det var en sjov oplevelse og god produktion.

Mathilde mener af Foodfestivalen helt klart, er noget, der hører ind under RMF, og det vi er.

Michael Hansen siger, at han syntes Foodfestivalen var sjov, han kan kun tale positivt om det. Desuden er Øivinds plan realistisk ift. Hvordan det gik sidste år

Lars syntes også det var en sjov oplevelse.

Manø vil nævne, at de andre, der arbejder på Foodfestival, som kommer og spiser vores mad, også er glad for det arbejde vi lægger der.

 

Ny hjemmeside præsenteres

Den gamle bestyrelse har ansat en datalog ved navn Tore Kjær til at udarbejde en samlet hjemmeside. Den får et pænere layout, og det bliver sådan, at formanden som øverste ansvarlig kan uddelegere, hvilke sider de enkelte medlemmer skal have adgang til, alt efter hvilken funktion man har, eks. bemandingen får adgang til bemandingssiderne. Desuden bliver det lettere at oprette jobs og udtrække pakningslister. Dertil bliver der skabt en app, så man kan få notifikationer på mobilen, så snart der oprettes job, hvilket linker direkte til jobsiden, hvor man kan tilmelde sig. Dette håber bestyrelsen, at medlemmerne vil bruge, så det letter bemandingsarbejdet.

Hjemmesidens protorype modtages godt, og der arbejdes videre på den.

Hansen har en liste ift. bemandingen, som han gerne vil videregive.

 

SPOT festivalen

Jette vil gerne høre, hvad baren på SPOT festivalen går ud på

Nicolaj Foldager fortæller, at SPOT har indgået samarbejde med Kødbyen. Kødbyen kommer nok og laver madsalg, og det er vist Fidels, som der står for baren.

Da RMF ikke har madsalget i år, er det mange penge vi mister. Det vi har fået som kompensation, er, at vi får al det pant, der er ved festivalen.

Festivalen har fået en idé, hvor de frivillige ikke skal gå i baren med øl billetter, men i stedet oprettes der en frivillig bar til dem, og den bar får RMF at stå i. Baren skal stå ovenover foyeren. Det er ikke noget, der kommer til at kræve det store, men man skal være villig til at sælge RMF overfor evt. nye medlemmer.

Jette vil bare lige kommentere på, at man ofte godt kan tage flere arbejdsområder end man tror. Man lærer af at prøve noget nyt, og måske man finder en ny interesse.

Gitte vil gerne høre hvad barjobbet går ud på

Nicolaj siger det er et frivilligbar, som er gældende under hele festivalen.

Øivind er desuden ved at bemande i catering, og han mangler en opvasker fredag og lørdag en 5-6 timer.

 

Jazz festival

Jacob Dam har været primus motor på festivalen, især ift. det praktiske. Det er sidste år i år, at Jacob står som ansvarlig på festivalen, derfor opfordrer han andre til at komme med som føl i år, så der er nogen til at tage den næste år. Desuden falder Grøn ikke oveni Jazz festivalen.

9.-16 juli er der jazz festival, dertil er der opbygning og nedpilning.

 

Sociale virke i forening

Ole Andreasen vil forære foreningen krus i RMF rød farve til beerpong.

 

Fornyelse af medlemsskab

Kan foregå kontant, med dankort, via mobilpay eller bankoverførsel