Generalforsamling 2016

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RYTMISK MUSIKFORENING

TORSDAG d. 3. MARTS 2016 KL. 19.00

NØRRE ALLÉ 30, 8000 AARHUS C

 

 

DAGSORDEN:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Indkomne forslag

9. Debat om foreningens fremtidige virke

10. Evt.

 

Medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsesformanden senest 8 (otte) dage før generalforsamlingen, kræve punkter optaget på dagsordenen til afgørelse.

 

Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er kun medlemmer, som har tegnet medlemskab mindst 1 (én) måned før generalforsamlingen afholdelse.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Rytmisk Musikforening

Nørre Allé 30

DK-8000 Århus C

Tlf.: +45 86192655

E-mail: bestyrelsen@rmf.dk